image
تاریخ : 2014/10/08 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

با استفاده از این آزمون بررسی می‎کنیم که آیا دو نمونه مستقل از جوامعی با توزیع یکسان آمده اند یا اینکه توزیع آنها متفاوت است. این آزمون هم ارز با آزمون t گروه‎های مستقل است.

این آزمون برای مقایسه میانگین‎های دو جامعه مستقل زمانی که داده ها به صورت رتبه ای، یا ترتیبی باشند مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون من ویتنی برای محاسبه تفاوت های موجود در بین دو گروه، مقادیر مربوط به هر دو نمونه را به صورت یکجا و بدون توجه به اینکه هر مقدار به کدام گروه تعلق دارد رتبه بندی می کند. در موقع رتبه بندی چنانچه مقادیر تکراری وجود داشته باشد رتبه های مربوط به آنها را با یکدیگر جمع کرده و بر تعداد مقادیر مشترک تقسیم و رتبه مشترکی را برای همه آنها لحاظ می کند. به عنوان مثال اگر مقادیر مربوط به رتبه های ۵ ، ۶ و ۷ با هم برابر باشند در این صورت این سه عدد را با هم جمع کرده و بر ۳ تقسیم می کند که حاصل آن عدد ۶ بدست می آید. در این حالت رتبه ۶ را برای هر سه مقدار فوق در نظر گرفته و رتبه عدد بعدی را از ۸ آغاز می کند. پس از اینکه رتبه بندی به اتمام رسید، مجموع رتبه های هر دو گروه را بطور جداگانه محاسبه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *