image
تاریخ : 2015/07/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

زمانی که بخواهیم میانگین های بیش از دو گروه از یک متغیر مستقل را مقایسه کنیم، آنالیز واریانس یک طرفه را به کار می بریم.

روش به این گونه است که دو برآورد مختلف از واریانس جامعه از روی داده ها به دست می آید، سپس آماره ای (آماره F) را که نسبت این دو برآورد است، محاسبه می کنیم. معناداری نسبت F نشان می دهد که میانگین های جوامع احتمالاً با هم برابر نیستند. اگر هر یک از جفت میانگین ها با هم برابر نباشند، فرضیه ی صفر را رد میکنیم. برای تعیین این که کدام جفت میانگین ها با هم اختلاف دارند از مقایسات post-hoc استفاده می کنیم.

توسط مقایسات post-hoc تمام مقایسه های دو به دو روی هر جفت از میانگین ها انجام می شود.

قبل از انجام ANOVA یک سری شرایط ضروری می بایست برقرار باشد.

  1. استقلال گروه ها
  2. نرمال بودن جامعه
  3. همگنی واریانس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *