image
تاریخ : 2016/03/01 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

انتخاب تعداد عامل ها در تحلیل عاملی
۱- معیار پیشین یا فرضی
۲- معیار واریانس تبیین شده متغیرها توسط عامل ها
۳- معیار آزمون کیزر
۴- معیار آزمون سنگریزه
برای انتخاب تعداد عامل های مناسب، معیارهای مختلفی وجود دارد. البته علاوه بر این معیار ها ، دو معیار حداقل میانگین همبستگی های تفکیکی ولیسر و تحلیل موازی نیز وجود دارند که گرچه نتایج آنها دقیق و استفاده از آنها نیز آسان است، اما متاسفانه در نرم افزارSpss و سایر نرم افزارهای مشابه تعریف نشده اند و بنابراین باید دستی محاسبه شوند.
معیار واریانس تبیین شده متغیرها توسط عامل ها
این معیار ساده ترین روشی است که با استفاده از آن می توان تعداد عامل ها را مشخص کرد. در این حالت از درصدهای تجمعی واریانس به دست آمده توسط عامل ها، برای استخراج تعداد عامل های مناسب استفاده می شود. بنابراین در این روش تنها عامل هایی را می پذیریم که بتوانند میزان کافی از واریانس متغیرها را تبیین کنند. میزان این واریانس در رشته های پزشکی، علوم طبیعی و سایر رشته های مشابه، اغلب ۹۰ درصد و گاهی هم برابر ۸۰ درصد تعیین شده است. اما در رشته های علوم اجتماعی و انسانی، تحلیل گران معمولا استخراج عامل ها را تا آنجایی ادامه می دهند که ۶۰ درصد از واریانس کل ( در مواردی حتی کمتر از ۶۰ درصد) متغیرها را تبیین کرده باشند.البته گاهی هم محققین فقط درصددند تا امر تبیین واریانس متغیرها توسط حداقل عامل ها انجام گیرد، در آن صورت این رقم به ۵۰ درصد هم کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *