تحلیل ممیزی
تاریخ : 2014/10/27 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

untitledتحلیل ممیزی در سال ۱۹۳۶ توسط فیشر معرفی شد.این روش تکنیکی چند متغیری است که با جدا کردن مجموعه های متمایز اشیا یا مشاهدات و با تخصیص دادن اشیا یا مشاهدات جدید به دسته های تعریف شده قبلی سر و کار دارد.

در تحلیل تمایز تمامی متغیر های مستقل فاصله ای هستند و تنها یک متغیر وابسته داریم.

پذیره های تحلیل ممیزی

 1. متغیرهای مستقل در سطح سنجش فاصله ای یا نسبی بوده و دارای توزیع نرمال باشند.
 2. متغیر وابسته در سطح سنجش اسمی باشد.
 3. حجم متغیر ها در طبقات خیلی اختلاف نداشته باشند حتی اگر مساوی باشد بهتر است.
 4. حجم نمونه ی مورد مطالعه کمتر از ۳۰ نباشد.
 5. ماتریس واریانس و کواریانس یکنواخت باشد.
 6. هیچ کدام از متغیر ها از ترکیب خطی متغیر های دیگر به وجود نیامده باشند.
 7. متغیر ها نسبت به هم همبستگی نداشته باشند.

اهداف تحلیل ممیزی

 • پیدا کردن تابعی که تفاوت های بین جوامع را به بهترین شکل ممکن نشان دهد
 • بدست آوردن یک قاعده با استفاده از تابع تعریف شده در قسمت قبل که به وسیله آن بتوان هر فرد جدید را به یکی از جوامع نسبت داد

یکی از اهداف مهم تحلیل ممیزی به وجود آوردن یک ترکیب خطی بین متغیرها است که از آن برای گروه بندی افراد استفاده می شود.این ترکیب خطی سبب می شود که یک مساله پیچیده چند متغیره به یک مساله آماری ساده یک متغیره تبدیل شود.

کاربرد های تحلیل ممیزی

 • بررسی تفاوت های بین گروهی
 • طبقه بندی افراد مورد مطالعه در گروه های تعیین شده
 • کنار گذاشتن متغیرهایی که در ایجاد تمایز بین گروه ها نقشی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *