روش های بررسی نرمال بودن داده ها
تاریخ : 2014/11/10 نویسنده : h.gh دیدگاه : 1
  1.  روش توصیفی       
  2. روش آزمون فرضیه

index2

روش توصیفی: کلا برای داده های کمی استفاده میشود ونرمال بودن داده ها را به صورت تقریبی بررسی می کنند که بصورت نمودارهای ذیل می باشد:

الف-نمودار هیستوگرام

که توزیع فراوانی ،تقارن وپراکندگی داده ها را حول شاخص مرکزی میانگین بررسی می کند

ب-نمودار جعبه ای(box plot)

این نمودار از روی مقادیر کمترین وبیشترین وچارک های اول ودوم وسوم رسم می شود.

توسط این نمودار علاوه براینکه توزیع یک متغیر در یک گروه مورد بررسی قرار می گیرد گروههای مختلف را نیز می توان توسط آن با یکدیگر مقایسه کرد.دراین نمودار خط پایین نمودار بیانگر کمترین مقدار نمونه قاعده پایین نمودار (چارک اول)قاعده میانی (چارک دوم یا میانه )وقاعده بالایی نمودار(چارک سوم )  می باشد

ج-نمودار احتمال تجمعی:(تجمیعی Q-Q نرمال P-P)

برای پردازش (داده ها از توزیع نرمال پیروی می کند یا نه )

تمامی توزیع های آماری بکار می رود. – تقارن را حول شاخص های مرکزی میانه و میانگین را بررسی می کند.

اگر مشاهدات روی خط راست قرار گیرند پس بنابراین توزیع داده ها نرمال خواهد بود.ولی اگر مشاهدات روی یک منحنی سهمی یا لگاریتمی قرار گیرند توزیع داده ها نرمال نیست

روش آزمون فرضیه

دراین روش نرمال بودن داده ها بصورت دقیق بررسی می شود.که با استفاده از آزمونهای ذیل انجام می شود.

 

الف-آزمون کلمو گروف –اسمیرنوف (یک نمونه ای )sample test یا k-s test

ب-آزمون لی لی فورس (تصحیح یافته k-sاست)

ج-آزمون شیپرو ویک

سئوال :دلایل استفاده ازروش توصیفی جهت بررسی نرمال بودن داده ها چیست؟

کلا روش توصیفی برای داده های کمی استفاده می شود ویک روش بررسی نرمال بودن داده ها بصورت تقریبی است که دلایل استفاده آن به شرح ذیل است

۱-برای انتخاب روش پارامتری یا نا پارامتری بایستی بررسی شود که توزیع داده ها بطور تقریبی نرمال است یا خیر؟

۲-در پدیده های طبیعی بخاطر شرایط تصادفی که وجود دارد همواره دقیقا توزیع داده ها نرمال نیست. ممکن است یک انحرافاتی وجود داشته باشد(چولگی به راست یا چپ)

  1. با سلام

    ازمون نرمال بودن داده ها را اجرا کردم اما نتایج آزمون کلوموگرف اسمیرنف و ازمون شیپرو ویک در سطح ۰/۰۰۰  است. این در صورتی است که داده ها را که بررسی کردم داده پرت و میسینگ ندارم. لطفا راهنمایی ام کنید.

    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *