image
تاریخ : 2015/10/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

پایایی ثبات
ثبات یا پایداری بخش مهم پایایی ابزار تلقی می شود و معرف میزان همسانی نتایج در سنجش های مکرر است. به عبارتی دیگر »ابزار دارای ثبات ابزاری است که در صورت تکرار فرآیند اندازه گیری، نتایج مشابهی به بار آورد.« به عنوان مثال ، فرض کنید برای سنجش پایگاه اجتماعی شرکت کنندگان در نماز جمعه مقیاسی تهیه شده و بر روی ۳۰ نفر اجرا شده است. حال چنانچه مقیاس مزبور مجددا بر روی همان ۳۰ نفر اجرا شود و نمرات نوبت اول یکایک افراد هیچ تفاوتی با نمرات نوبت دوم شان نداشته باشد، می گوییم ابزار مربوطه دارای ثبات است. و در صورتیکه نتایج مربوط به پایگاه اجتماعی افراد مورد بررسی در نوبت دوم تفاوت زیادی با نتایج نظیر به نظیر همان افراد در نوبت اول داشته باشد ، ثبات و پایداری ابزار مورد بررسی کم بوده و قابل اعتماد نیست.
“ابزار دارای ثبات ابزاری است که در صورت سنجش مجدد) تکرار فرآیند اندازه گیری( بین مقادیر سنجیده شده در نوبت اول و دوم هر یک از افراد مورد بررسی ، تفاوتی وجود نداشته باشد”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *