image
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

از کدام روش چرخش عامل ها استفاده کنیم: متعامد یا متمایل
بهتر است پاسخ این پرسش که ” برای چرخش عاملی، کدام روش مناسب تر از دیگری است؟
” را با ذکر چندین نکته توضیح دهیم :
نکته ۱ ) برای دست یابی به یک ساختار ساده، اگر راه حل متعامد را انتخاب میکنیم، روش چرخش واریماکس بهترین روش است. اما در صورت انتخاب راه حل متمایل، چرخش ابلیمین مستقیم، بهترین روش است. حتی اگر نتایج چرخش متمایل به متعامد نزدیک باشد، در آن صورت باز هم چرخش متعامد مفیدتر است. چون بارهای الگوی عاملی و ساختار عاملی یکسان هستند.
نکته ۲) اگر عامل ها با یکدیگر همبستگی نداشته باشند، نتایج هر دو نوع چرخش متعامد و متمایل و تفسیرهای مورد نیاز برای هر یک، تقریبا یکسان است. منتهی تنها تفاوت آن ها در این است که تفسیر نتایج روش متمایل از روش متعامد کمی پیچیده تر است. بدین معنی که اگر روش متعامد را به کار می بریم، برای تفسیر نتایج، از ماتریس عامل چرخش یافته استفاده می کنیم. اما اگر روش مورد استفاده ما ، روش متمایل باشد، در آن صورت باید از ماتریس الگویی، برای تفسیر نتایج و تعیین میزان بار هر متغیر بر روی عامل ها استفاده کنیم و ماتریس همبستگی عامل نیز ، میزان همبستگی بین عامل ها را نشان می دهد. البته در رشته های علئم اجتماعی و انسانی، چون پدیده ها عموما چند بعدی و چند سطحی هستند، بنابراین عامل ها از همبستگی بالایی برخوردارند. در نتیجه در این رشته ها چرخش متمایل مناسب تر از چرخش متعامد است.
نکته ۳) فیلد معتقد است که انتخاب نوع چرخش عاملی، بستگی به این دارد که آیا دلیل نظری از یک طرف برای فرض همبستگی یا استقلال عامل ها از همدیگر، و از طرف دیگر برای چگونگی خوشه بندی متغیرها بر روی عامل ها قبل از چرخش وجود دارد یا خیر؟ یک روش قابل قبول آن است که ابتدا هر دو روش را اجرا کنیم و سپس نوع مناسب آن را انتخاب کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *