image
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 1
مقیاس های اندازه گیری داده ها
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

 

image
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

از کدام روش چرخش عامل ها استفاده کنیم: متعامد یا متمایل بهتر است پاسخ این پرسش که ” برای چرخش … (بقیه در ادامه مطلب)

آزمون هاسمر-لمشو
تاریخ : 2016/03/07 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0