به کانال ما در تلگرام بپیوندید.
تاریخ : 2016/06/01 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

https://telegram.me/amarpardazan

image
تاریخ : 2016/02/24 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

  .احتمال رد کردن فرض صفر وقتی این فرض غلط است را توان آزمون ی نامیم که با حرف ∏  … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/02/24 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره می باشد.این روش یک تئوری ریاضی است که به طور سیستماتیک با … (بقیه در ادامه مطلب)

داده های پرت
تاریخ : 2015/01/12 نویسنده : h.gh دیدگاه : 1

اغلب دانشجویان و محققین رشته آمار و سایر رشته ها وقتی در مواجهه با تحقیقاتی که جنبه کاربردی دارند و … (بقیه در ادامه مطلب)