روش کاپلان مایر
تاریخ : 2018/10/02 نویسنده : amar دیدگاه : 3

روش کاپلان مایر برخلاف جدول طول عمر، در روش کاپلان مایر، از فواصل زمانی از قبل تعیین شده ای نظیر … (بقیه در ادامه مطلب)

شاخص آماری کاپا
تاریخ : 2018/10/02 نویسنده : amar دیدگاه : 0

شاخص آماری کاپا درصد اتفاق نظر بین دو مشاهده گر، اغلب در ارزیابی کیفیت مشاهدات آنها حایز اهمیت است. میزان … (بقیه در ادامه مطلب)

شاخص های ابتلا  در اپیدمیولوژی
تاریخ : 2018/10/01 نویسنده : amar دیدگاه : 0

شاخص های ابتلا در اپیدمیولوژی میزان بروز میزان حمله شیوع میزان بروز میزان بروز یک بیماری عبارت است از تعداد … (بقیه در ادامه مطلب)

آزمون میانگین یک نمونه ای (One – Sample T Test)
تاریخ : 2016/04/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0