مراحل ثبت سفارش

مراحل ثبت سفارش

 

  1. تماس با کارشناسان شرکت
  2. دریافت و تکمیل نمودن فرم قرارداد از سایت
  3. ارسال فرم قرارداد به همراه پروپوزال و فایل داده ها
  4. بررسی اطلاعات توسط کارشناسان
  5. برآورد هزینه و زمان لازم جهت انجام کار
  6. اعلام موافقت کارفرما
  7. پرداخت ۴۰ درصد از هزینه انجام کار
  8. شروع کار توسط کارشناس مربوطه
  9. تسویه حساب کامل قبل از تحویل کار
  10. رفع اصلاحات کار تا دفاع کامل