روش های بررسی نرمال بودن داده ها
تاریخ : 2014/11/10 نویسنده : h.gh دیدگاه : 1

 روش توصیفی        روش آزمون فرضیه روش توصیفی: کلا برای داده های کمی استفاده میشود ونرمال بودن داده ها را به … (بقیه در ادامه مطلب)