image
تاریخ : 2014/10/08 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

با استفاده از این آزمون بررسی می‎کنیم که آیا دو نمونه مستقل از جوامعی با توزیع یکسان آمده اند یا … (بقیه در ادامه مطلب)