image
تاریخ : 2016/01/03 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

بروش و پاگان در سال ۱۹۸۰ از ضریب لاگرانژ (LM) برای آزمون مدل داده‌های ادغام شده در مقابل آثار تصادفی … (بقیه در ادامه مطلب)

آزمون هاسمن
تاریخ : 2015/10/22 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

آزمون هاسمن رایج ترین آزمون برای تعیین نوع مدل داده های پنلی آزمون هاسمن است این آزمون بر پایه وجود … (بقیه در ادامه مطلب)