سنجش میزان همگنی(روش آلفای کرانباخ)
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

آلفای کرانباخ را می توان برای تمامی مقیاس هایی که سطح سنجش معرف های آنها رتبه ای یا بالاتر است … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

برای سنجش میزان همگنی ابزار سه روش آماری مناسب وجود دارد: ۱- روش آلفای کرانباخ ۲- روش دو نیمه سازی … (بقیه در ادامه مطلب)

آلفای کرانباخ
تاریخ : 2014/12/31 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

بی شک همه ی ما درطول دوران زندگی خود حداقل یکبار پرسشنامه پرکرده ایم. تا بحال ازخود پرسیده اید که … (بقیه در ادامه مطلب)