image
تاریخ : 2014/10/08 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

این ضریب همبستگی معادل با ضریب همبستگی پیرسون می باشد با ین تفاوت که پیرسون برای داده های کمی پیوسته … (بقیه در ادامه مطلب)