رگرسیون ستیغی
تاریخ : 2018/10/02 نویسنده : amar دیدگاه : 0
رگرسیون گذرنده از مبدا
تاریخ : 2018/10/02 نویسنده : amar دیدگاه : 1
شاخص های ابتلا  در اپیدمیولوژی
تاریخ : 2018/10/01 نویسنده : amar دیدگاه : 0

شاخص های ابتلا در اپیدمیولوژی میزان بروز میزان حمله شیوع میزان بروز میزان بروز یک بیماری عبارت است از تعداد … (بقیه در ادامه مطلب)

آزمون میانگین یک نمونه ای (One – Sample T Test)
تاریخ : 2016/04/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0