image
تاریخ : 2018/11/16 نویسنده : amar دیدگاه : 0

مروری برمفاهیم target population و study population و sample population : در هر مطالعه ای دانستن چنین مفاهیمی بسیار مهم و … (بقیه در ادامه مطلب)

روش کاپلان مایر
تاریخ : 2018/10/02 نویسنده : amar دیدگاه : 3

روش کاپلان مایر برخلاف جدول طول عمر، در روش کاپلان مایر، از فواصل زمانی از قبل تعیین شده ای نظیر … (بقیه در ادامه مطلب)