تحلیل خوشه ای
تاریخ : 2014/09/27 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

در این تحلیل تلاش می شود تا مشاهدات به k خوشه مختلف گروه بندی شوند، به طوری که مشاهداتی که … (بقیه در ادامه مطلب)