image
تاریخ : 2016/01/18 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

مدل مخفی مارکوف برگرفته شده از سایت www.matlabproject.ir

تحلیل ممیزی
تاریخ : 2014/10/27 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

تحلیل ممیزی در سال ۱۹۳۶ توسط فیشر معرفی شد.این روش تکنیکی چند متغیری است که با جدا کردن مجموعه های … (بقیه در ادامه مطلب)