image
تاریخ : 2016/01/25 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

  معمولا در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرهای مورد سنجش، با حجم زیادی از … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/01/18 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

MCMC برگرفته شده از سایت www.climatology.ir

آزمون والد
تاریخ : 2016/01/15 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0
image
تاریخ : 2016/01/05 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

قبل از شروع مطالعه درباره رگرسیون لجستیک لازم است بدانیم که هدف از آنالیز در این روش نیز شبیه سایر … (بقیه در ادامه مطلب)