image
تاریخ : 2016/02/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

مهمترین هدف تحلیل عاملی تاییدی، تعیین میزان توان مدل از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده … (بقیه در ادامه مطلب)