اشتباهات متداول آماری(۱)
تاریخ : 2014/11/12 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

تناسب حجم نمونه با حجم جامعه معمولا تصور می شود که حجم (بزرگی، اندازه) نمونه باید متناسب بابزرگی جامعه باشد. … (بقیه در ادامه مطلب)