داده های پرت
تاریخ : 2015/01/12 نویسنده : h.gh دیدگاه : 1

اغلب دانشجویان و محققین رشته آمار و سایر رشته ها وقتی در مواجهه با تحقیقاتی که جنبه کاربردی دارند و … (بقیه در ادامه مطلب)