image
تاریخ : 2018/11/16 نویسنده : amar دیدگاه : 0

مروری برمفاهیم target population و study population و sample population : در هر مطالعه ای دانستن چنین مفاهیمی بسیار مهم و … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/10/05 نویسنده : h.gh دیدگاه : 2

عوامل تهدید کننده روایی درونی در طرح های آزمایشی یکی از روش های رایج برای تامین روایی درونی استفاده از … (بقیه در ادامه مطلب)