رگرسیون ستیغی
تاریخ : 2018/10/02 نویسنده : amar دیدگاه : 0
رگرسیون گذرنده از مبدا
تاریخ : 2018/10/02 نویسنده : amar دیدگاه : 1
چند اختلاف بین رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک
تاریخ : 2016/01/10 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0