image
تاریخ : 2015/08/26 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

هر سازه مرکب از حداقل دو مفهوم است و هر مفهوم در فرآیند سنجش به یک یا چند معرف تجزیه … (بقیه در ادامه مطلب)