شاخص آماری کاپا
تاریخ : 2018/10/02 نویسنده : amar دیدگاه : 0

شاخص آماری کاپا درصد اتفاق نظر بین دو مشاهده گر، اغلب در ارزیابی کیفیت مشاهدات آنها حایز اهمیت است. میزان … (بقیه در ادامه مطلب)