هم ارزی (شیوه سنجش : فرم های موازی)
تاریخ : 2015/12/27 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

مناسب ترین شیوه برای سنجش هم ارزی یک ابزار استفاده از فرم های موازی یا همتا است. ” در این … (بقیه در ادامه مطلب)