image
تاریخ : 2015/07/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

  در آنالیز کوواریانس علاوه بر متغیر وابسته، ممکن است یک یا چند متغیر کمی وجود داشته باشد که می … (بقیه در ادامه مطلب)