روش آماری مناسب برای سنجش هم ارزی متغیرهای اسمی
تاریخ : 2015/12/29 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

سنجش هم ارزی متغیرهای اسمی به لحاظ تفاوتی که در سطح سنجش آنها با متغیرهای رتبه ای و بالاتر وجود … (بقیه در ادامه مطلب)

روش های آماری مناسب برای سنجش ثبات
تاریخ : 2015/12/24 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

اگرچه ظاهرا به نظر می رسد مناسبترین روش آماری برای سنجش ثبات، آزمون برابری میانگینهای برای نمونه های زوج شده … (بقیه در ادامه مطلب)