image
تاریخ : 2016/01/25 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

  معمولا در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرهای مورد سنجش، با حجم زیادی از … (بقیه در ادامه مطلب)