image
تاریخ : 2015/12/09 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

هم ارزی که وجه دیگری از پایایی است ناظر به وضعیتی است که طی آن نتایج حاصل از ابزاری که … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/08/26 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

روایی ملاکی که از با نام های دیگری نظیر روایی معیار و روایی تجربی نیز یاد شده است نشان می … (بقیه در ادامه مطلب)