image
تاریخ : 2018/10/24 نویسنده : amar دیدگاه : 0

مراجعه به وب سایت : /https://www.kstp.ir/fa/post/11630

تبدیل لجیت
تاریخ : 2016/01/19 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0
آزمون والد
تاریخ : 2016/01/15 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0
image
تاریخ : 2016/01/05 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

قبل از شروع مطالعه درباره رگرسیون لجستیک لازم است بدانیم که هدف از آنالیز در این روش نیز شبیه سایر … (بقیه در ادامه مطلب)