image
تاریخ : 2016/01/25 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

  معمولا در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی به دلیل ماهیت کار و مقیاس متغیرهای مورد سنجش، با حجم زیادی از … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2015/08/26 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

هر سازه مرکب از حداقل دو مفهوم است و هر مفهوم در فرآیند سنجش به یک یا چند معرف تجزیه … (بقیه در ادامه مطلب)