image
تاریخ : 2014/10/08 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

چنانچه در یک تحقیق هدف مقایسه یک متغیر در دو وضعیت متفاوت باشد و فرضیه ی نرمال بودن برای هر … (بقیه در ادامه مطلب)