image
تاریخ : 2016/01/03 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

بروش و پاگان در سال ۱۹۸۰ از ضریب لاگرانژ (LM) برای آزمون مدل داده‌های ادغام شده در مقابل آثار تصادفی … (بقیه در ادامه مطلب)