آزمون هاسمر-لمشو
تاریخ : 2016/03/07 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0
image
تاریخ : 2016/03/01 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

انتخاب تعداد عامل ها در تحلیل عاملی ۱- معیار پیشین یا فرضی ۲- معیار واریانس تبیین شده متغیرها توسط عامل … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/02/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

یکی از مشکلاتی که اکثر محققین در هنگام تحلیل داده ها دارند، نحوه برخورد با مقادیر گمشده است. مقدار گمشده … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/01/28 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

انواع تحلیل عاملی دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد که هر دوی آن ها با رایج ترین روش استخراج یعنی … (بقیه در ادامه مطلب)