image
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

از کدام روش چرخش عامل ها استفاده کنیم: متعامد یا متمایل بهتر است پاسخ این پرسش که ” برای چرخش … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/02/11 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

  یکی از هواداران اصلی چرخش متمایل، ترستون است که گرچه قویا آن را پیشنهاد می کند، اما از کاربرد … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/02/11 نویسنده : h.gh دیدگاه : 1

  هدف تحلیل عاملی در رشته های علوم اجتماعی، تبیین و توجیه همبستگی های مشاهده شده است. بدین معنا که … (بقیه در ادامه مطلب)