image
تاریخ : 2015/12/30 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

بسیاری از مفاهیم علوم انسانی به سبب انتزاعی بودن و نیز وسعت قلمرو معنایی شان با بیش از یک معرف … (بقیه در ادامه مطلب)

روش های آماری مناسب برای سنجش ثبات
تاریخ : 2015/12/24 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

اگرچه ظاهرا به نظر می رسد مناسبترین روش آماری برای سنجش ثبات، آزمون برابری میانگینهای برای نمونه های زوج شده … (بقیه در ادامه مطلب)