آزمون F لیمر
تاریخ : 2015/10/22 نویسنده : h.gh دیدگاه : 5

 آزمون F  لیمر ابتدا برای تعیین استفاده از مدل داده های پنلی یا مدل داده های تلفیقی از آزمون F … (بقیه در ادامه مطلب)