آزمون هاسمر-لمشو
تاریخ : 2016/03/07 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0
image
تاریخ : 2016/03/01 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

انتخاب تعداد عامل ها در تحلیل عاملی ۱- معیار پیشین یا فرضی ۲- معیار واریانس تبیین شده متغیرها توسط عامل … (بقیه در ادامه مطلب)