image
تاریخ : 2015/07/06 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

 

در آنالیز کوواریانس علاوه بر متغیر وابسته، ممکن است یک یا چند متغیر کمی وجود داشته باشد که می توان آن را در هر واحد تجربی در یک حالت آنالیز واریانس اندازه گیری کرد. اگر به نظر برسد که متغیرهای اضافی بر نتیجه آزمایش تأثیر می گذارند، می توان آن ها را به عنوان متغیرهای مستقل به مدل اضافه کرد، در این حالت، آن ها را به عنوان متغیرهای کمکی می شناسند. توجه کنید که متغیرهای کمکی، کمی هستند. هدف اصلی استفاده از متغیرهای کمکی در یک آزمایش آن است که با تقلیل واریانس خطا، دقت را افزایش دهیم. فرضیاتی که قبل از انجام آزمون باید برقرار باشند به صورت زیر هستند:

  1. استقلال
  2. نرمال بودن
  3. خطی بودن
  4. همگنی شیب های رگرسیونی
  5. استقلال متغیر کمکی
  6. اعتبار متغیر کمکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *