image
تاریخ : 2016/02/14 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

 

  • معیار پیشین یا فرضی
  • معیار واریانس تبیین شده متغیرها توسط عامل ها
  • معیار آزمون کیزر
  • معیار آزمون سنگریزه

برای انتخاب تعداد عامل های مناسب، معیارهای مختلفی وجود دارد. البته علاوه بر این معیار ها ، دو معیار حداقل میانگین همبستگی های تفکیکی ولیسر و تحلیل موازی نیز وجود دارند که گرچه نتایج آنها دقیق و استفاده از آنها نیز آسان است، اما متاسفانه در نرم افزارSpss و سایر نرم افزارهای مشابه تعریف نشده اند و بنابراین باید دستی محاسبه شوند.

معیار آزمون سنگریزه

آزمون سنگریزه که ابداع کننده آن کتل است، در برخی منابع به نام آزمون اسکری کتل نیز معروف است. این آزمون یکی از مرسوم ترین روش های گرافیکی برای انتخاب تعداد مناسب عامل ها از روی مقادیر ویژه می باشد. این آزمون نتایج را در قالب یک نمودار نشان می دهد که در آن عامل ها یا مولفه ها در محور افقی Y)) و مقادیر ویژه در محور عمودی (X) نشان داده می شوند، طوری که همراه با حرکت به سمت راست، از مقادیر ویژه نیز کاسته می شود. در این نمودار برای انتخاب تعداد عامل های مناسب می توانیم هم از مقادیر ویژه بزرگتر از عدد یک و هم از نقطه ای استفاده کنیم که در آن خط منحنی دچار کاهش شدید می شود. در روش سنگریزه، استخراج عامل ها تا جایی ادامه داده می شود که میزان واریانس خاص از واریانس مشترک کمتر باشد، یعنی قبل از اینکه واریانس خاص از واریانس مشترک پیشی بگیرد. به عبارتی ، تا جایی ادامه می یابد که سهم واریانس مشترک از واریانس خاص بیش تر است.

در آزمون سنگریزه، عامل هایی انتخاب می شوند که مقدار ویژه آن ها بزرگ تر از عدد ۱ باشد و نه برابر با ۱٫ یعنی ما در این روش، آن نقطه ای را که خط منحنی در آن می شکند و دچار افت شدید می شود، انتخاب نمی کنیم، بلکه فقط مقادیر بالاتر از این خط را انتخاب می کنیم. به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که تعداد عامل هایی که با معیار آزمون سنگ ریزه استخراج می شوند، دست کم یک عامل و بعضی مواقع دو یا سه عامل بیشتر از تعداد عامل هایی است که با معیار کیزر استخراج می شود.

محدودیت این روش آن است که نتایج آن مبهم بوده و تشخیص کاهش شدید در خط منحنی، امری شخصی و سلیقه ای است.گورسوچ معتقد است که آزمون درختی زمانی بهترین کارایی را دارد که با حجم نمونه بزرگ سروکار داریم و عامل های کاملا تعریف شده ای در داده ها موجود است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *