عناوین پایان نامه های کار شده

عناوین پایان نامه های کار شده

 

 

 1. بررسی تاثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مالیات عملکرد
 2. بررسی رابطه بین مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و وجود مدیران حقوقی با اجتناب از مالیات
 3. مدیریت سود، استقلال هیات مدیره و اثرات تعاملی آنها بر چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق
 4. بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه میان درماندگی مالی شرکت و اجتناب مالیاتی
 5. رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن در کشور عراق
 6. بررسی دیدگاه حسابرسان داخلی  شرکتهای دولتی و خصوصی درباره حسابداری محیط زیست
 7. بررسی تاثیر تغییر بیان گزارش حسابرس بر فاصله انتظاری حسابرسی
 8. بررسی ارتباط میان کیفیت اطلاعات و کارایی سرمایه گذاری با ملاحظه نقش بحران مالی و تخصص حسابرس
 9. رابطه سیاست تقسیم سود با حاکمیت شرکتی و فرصت‌های رشد
 10. بررسی تاثیر ابعاد هوش عاطفی بر رفتار مصرف کننده در بازار کالاهای اساسی خانواده
 11. بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در دوره‌ های قبل و بعد از تصویب منشورکمیته حسابرسی
 12. بررسی استفاده از تقلب در طول دوران تحصیلی در میان دانشجویان حسابداری، اقتصاد و مدیریت مستقر در مشهد
 13. دوره های رکود و رونق و پیش بینی سود مدیریت
 14. اثر یک دوره تمرینات ورزشی با شدت های مختلف بر ترکیب بدن و شاخص های چربی قهوه ای در زنان چاق و دارای اضافه وزن
 15. تغییر مبنا در حسابداری بخش عمومی، مشکلات و موانع پیش رو(مطالعه موردی: دستگاههای اجرایی کشور عراق)
 16. بررسی رابطه بین کنترلهای داخلی بر کارایی عملیات
 17. طراحی چهارچوب مفهومی تامی مالی کارآفرینی در ایران
 18. بررسی تاثیراحتمال ورشکستگی برمدیریت سود
 19. ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره با معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد
 20. ارزیابی سیستم کنترل های داخلی شرکتهای بورسی عراق بر اساس چهارچوب ارائه شده کوزو
 21. بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی در تبیین رابطه افشای اجزای سرمایه فکری وکیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 22. مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی و خطر سقوط قیمت سهام
 23. بررسی عوامل موثر بر افزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات در کشور عراق
 24. بررسی وجود پیش­زمینه­ های تحول در مبنای حسابداری نقدی به مبنای حسابداری تعهدی در حوزه دانشگاه عراق
 25. طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه امام رضا
 26. تاثیر رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها
 27. بررسی رابطه خلق و خوی و ویژگیهای شخصیتی حسابرس با نوع گزارش حسابرسی
 28. رابطه بین ناپایداری اجزای سود جامع و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر آن بر ارتباط بین تغییر حسابرس و حق الزحمه حسابرسی
 29. بررسی رابطه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مدیریت سود با استفاده از مدل معادلات ساختاری
 30. بررسی عوامل موثر بر تغییر حسابرس از دیدگاه شرکت ها و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 31. بررسی تاثیر اهرم مالی بر هزینه های حقوق و دستمزد 
 32. بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر تغییر مدیرعامل
 33. تأثیر عوامل انسانی و ویژگی های شرکت بر ضعف کنترل های داخلی و تجدید ارائه صورت های مالی
 34. بررسی تاثیر تصویر ذهنی مشتریان بانک سامان بر قصد استفاده مجدد آنها از خدمات بانک (مطالعه موردی :مشتریان بانک سامان شعب مشهد)
 35. بررسی تاثیر رقابت بر بازار محصول، هزینه­های تحقیق و توسعه و رشد شرکت بر کنترل های داخلی
 36. تاثیر چرخش اختیاری و اجباری حسابرس بر نقد شوندگی سهام
 37. مدل سازی شاخص های سلامت مالی بانکهای تجاری با استفاده از معادلات ساختاری و تکنیک TOPSIS
 38. تاثیر ساختار دارایی ها، ساختار سرمایه، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت از طریق جریان های نقدی آزاد به عنوان متغیر میانجی
 39. پیش بینی بازده سهام‏های منفی  براساس نمره مشکل
 40. بررسی اثربخشی کنترلهای داخلی(کوزو) و ارائه راهنمای کلی کنترل داخلی متناسب با اندازه شرکتها
 41. بررسی ارتباط بین برخی مکانیزم های راهبری شرکتی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار عراق و مقایسه آن با بورس اوراق بهادار ایران
 42. بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت داروسازی ثامن
 43. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت حسابرسی
 44. تاثیر روابط سیاسی بانکها بر ریسک اعتباری با در نظر گرفتن نقش استقلال هیئت مدیره
 45. جایگاه نظام اخلاقی سودمند گرایی در فرآیند گزارشگری مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار
 46. تاثیر خبرگی سرمایه گذار، احساس زبانی و خوانایی بر پیش‌بینی سرمایه‌گذاران راجع به عملکرد سود آتی شرکت
 47. مدل ارزیابی تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی
 48. مطالعه تطبیقی نهادهای ناظر در ایران با کشورهای عضو مجمع بین المللی ناظران بر حسابرسی مستقل (IFIAR) و پیشنهاد الگوی مناسب در ایران
 49. بررسی رابطه محتوای گزارش حسابرسی و خروج شرکت از بورس اوراق بهادار
 50. مقاله کارایی شرکت، توانایی مدیریت و اجتناب مالیاتی
 51. ارائه مدلی برای پیش­بینی عملکرد مالی بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر پایه مولفه­های نظام مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکتی
 52. رابطه بین سرمایه فکری و اجتماعی بر ارتباطات سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 53. تاثیر میزان آگاهی حسابرسان از نرم افزارهای حسابداری بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت‌های صنایع غذایی استان خراسان رضوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 54. ویژگی های مالی و غیر مالی موثر بر سیا ست تقسیم سود
 55. بررسی چگونگی تأثیرگذاری احساسات بر ارزیابی های اخلاقی حسابداران با رویکرد معادلات ساختاری
 56. رابطه ناهنجاری اقلام تعهدی، پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی
 57.  اثرات نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی نخستین بر کیفیت حسابرسی
 58. بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (تکنیک BCC  و CCR )
 59. بررسی میزان تاییدکنندگی روش های مختلف سنجش محافظه کاری در ارزیابی محافظه کاری بکاررفته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 60. بررسی و پیش بینی دوره نهان در شاخص کل قیمت
 61. بررسی تاثیر وضعیت مالی شرکت و ویژگی های صنعت در تعدیل ساختار سرمایه
 62. تاثیر محافظه کاری بر ساختار سرمایه شرکت های  پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
 63. بررسی امکان سنجی بکارگیری حسابداری تعهدی در ناجا( مورد مطالعه استان خراسان رضوی)
 64. بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 65. مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی: شواهد از عدم تقارن اطلاعاتی و پاداش هیات مدیره
 66. بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی
 67. توازن بین حسابرسی و بازاریابی :یک مطالعه اکتشافی
 68. رفتار مدیریتی و ارتباط بین قیمت گذاری نادرست سهام و سرمایه گذاری سازمانی
 69. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود
 70. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عدم کارایی سرمایه گذاری
 71. رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سیاست تقسیم سود
 72. بررسی تاثیر ساختار مالکیت و نرخ مالیات شرکتها بر ساختار سرمایه ، جهت کنترل هزینه های نمایندگی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 73. بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و هزینه سرمایه با ریسک نقدی وریسک قیمت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 74. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و نحوه تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 75. تاثیر اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در مدارک صاحبکار بر احتمال تحریف و اندازه نمونه با لحاظ تردید حرفه ای
 76. اندازه گیری کارایی با روش های پارامتری و ناپارامتری (تابع فاصله جهت دار-  روش تحلیل دو مرحله ای- روش تابع مرزی تصادفی- روش تابع مرزی قطعی)
 77. تبیین الگوی غیرخطی (pstr) تاثیر افشای اختیاری بر ارزش شرکت
 78. مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار mplus
 79. تاثیر خبرگی سرمایه گذار، احساس زبانی و خوانایی بر پیش‌بینی سرمایه‌گذاران راجع به عملکرد سود آتی شرکت
 80. تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران در دوره تحریم و پساتحریم (روش های شبکه های عصبی)
 81. شناسایی بهترین و دقیق­ترین مدل جهت پیش­بینی ورشکستگی بانک­ها (روش های شبکه های عصبی، درخت تصمیم، نزدیک ترین k همسایگی رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان)
 82. مقایسه مدل های آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی پیرامون تاریخ انتشار صورت های مالی سالانه
 83. بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی در تبیین رابطه افشای اجزای سرمایه فکری وکیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 84. ﻛﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش AHP و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی دادهﻛﺎوی (روش های شبکه های عصبی، درخت تصمیم، نزدیک ترین k همسایگی رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان)
 85. بررسی رابطه بین پذیرش صاحبکار و قیمت گذاری قرارداد حسابرسی پس از چرخش حسابرس در  شرکت های خانوادگی 
 86. ارزیابی جایگاه مدل حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی در چارچوب مفاهیم نظری
 87.  تاثیر اخلاق ،تجربه و صلاحیت بر کیفیت کار حسابرسی با ملاحظه نقش تردید حرفه ای
 88.  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت پست مرکزی خراسان رضوی
 89.  اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و اﺛﺮ واﺳﻄﻪ ای ﺗﻼش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن  
 90.  بررسی رابطه بین انتظارات مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه ها با تاکید بر نقش منابع بلااستفاده و هزینه های تعدیل
 91.  بررسی نوسانات بازده شاخص صنعت پتروشیمی نسبت به نوسانات بازده بازار براساس مدل های سری های زمانی گارچ
 92.  بررسی مقایسه ای مدل های گارچ در پیش بینی نوسان های شاخص سهام
 93.  مطالعه تجربی مفاد قراردادهای وام شرکت­ها و عوامل تاثیرگذار بر آن‌ها
 94. بررسی تطبیقی  تاثیر رابطه رهبر پیرو بر رفتار شهروندی سازمانی درموسسات  حسابرسی  و موسسات آموزشی      مورد مطالعه  : مجتمع  فنی تهران  و موسسات  حسابرسی مشهد
 95. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و جامعه پذیری سازمانی بر شاخص های ارزیابی کیفیت حسابرسی: از منظر کارکنان موسسه حسابرسی با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری
 96. ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن: مورد مطالعه واحدهای پستی مشهد
 97. بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و عملکرد شغلی با تاکید بر  نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده
 98. رابطه چسبندگی هزینه و تمرکز مشتری با تاکید بر ریسک شرکت
 99. بررسی رابطه بین مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و وجود مدیران حقوقی با اجتناب از مالیات
 100. رابطه بین ویژگی­های مدیران عامل و نگهداشت مازاد وجه نقد در شرکت­های خانوادگی و غیرخانوادگی
 101. نقش چرخه عمر بر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط
 102. بررسی تاثیر ویژگی های حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی برمعاملات با اشخاص وابسته
 103. نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی و اهرم مالی
 104. رقابت بازار محصول، مالکیت دولتی و کیفیت کنترل داخلی
 105. تاثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت سود واقعی و اثرگذاری رقابت در بازار بر این رابطه
 106. تجربه خارجی مدیریت، پاداش مدیریت و موفقیت­های نوآورانه­ی شرکت
 107. رابطه وجه نقد نگهداری شده و کارایی شرکت: با نقش تعدیل کننده کیفیت سود
 108. رابطه بین مشارکت حسابرسان و افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 109. بررسی رابطه سود تقسیمی و نسبت قیمت به سود رابطه غیر خطی (چند جمله ای درجه دوم )
 110. تاثیر نقش حسابرس بر ریسک سرمایه گذاری
 111. بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و ریسک نکول
 112. شاخص های فرهنگی حسابداری و تئوری نمایندگی
 113.  بررسی رابطه توانایی مدیریت و سیاست تقسیم سود
 114. تاثیر رقابت در بازار محصول بر درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 115. رابطه بین اقدامات زیست محیطی شرکت با نقد شوندگی سهام و مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 116. رابطه توانایی و اختیار مدیرعامل با عملکرد شرکت
 117. نقش محافظه کاری صورتهای مالی بر حق الزحمه حسابرس و نوع اظهار نظر حسابرس در سال آتی
 118. اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین رشد جریان وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد

 

 

 

 1. بررسی تاثیر آموزش مهارت های رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود نشانگان اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان
 2. تاثیر ۴ هفته تمرین تناوبی شدید ( HIIT ) بر برخی شاخص های ریوی زنان بزرگسال آسمی
 3. پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس تمایزیافتگی، تیپ شخصیتی و سبک دلبستگی زوجین
 4. بررسی اثر بخشی روان درمانی بدنی بر ارتقا سطح عملکرد تحصیلی و کنش های اجرایی دانش آموزان ابتدایی
 5. تاثیر تمرین مقاومتی به همراه تمرین هوازی و تعادلی بر اختلال شناختی و فعالیت های روزانه سالمندان مبتلا به آلزایمر
 6. مقایسه اثر تمرینات ترکیبی (مقاومتی – هوازی) با مصرف مکمل زنجبیل و دارچین بر برخی از شاخص­های گلیسمی، لیپیدی و آمادگی جسمانی در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دو
 7. بررسی ارتباط عوامل محیطی با تصادفات رانندگی شهر مشهد
 8. بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی (مقطع کارشناسی) در راستای برنامه پنجم توسعه اقتصادی-علم و فناوری
 9. بررسی رابطه باورهای فراشناختی و نشانگان شناختی-توجه در دانشجویان دختر مبتلا به  اضطراب اجتماعی:نقش میانجی عدم تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهام
 10. ارزیابی ارتباط پارامترهای اقلیمی وآلودگی هوا با مرگ ومیر ناشی ازبیماریهای قلبی- عروقی وتنفسی  (روش رگرسیون سری زمانی)
 11. تدوین شاخص ها و طراحی مدل استعدادیابی دو و میدانی ایران
 12. بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) و مصرف مکملQ10  بر پراکسیداسیون لیپید و برخی شاخص های ضد اکسایشی در زنان مبتلا به MS 

 

 

 

 

 1. بررسی میزان HMGB1 تولید شده از رده سلولی میکروگلیال ۲-BV مجاور شده با لیپوپلی ساکارید تحت تاثیر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra)
 2. تأثیر آموزش مهارت حل مسئله  بر خودکارآمدی و  شیردهی انحصاری زنان نخست زا
 3. بررسی اثر تیمارهای پلاسمای سرد اتمسفری و نانو لوله های کربنی بر مراحل تکوین گیاه خیار تلخ( Momordica charantia L) و بررسی بیان ژن McPDS
 4. میزان توافق دو روش میکروسکوپى و مولکولى در بررسی میزان آلودگی به نوزما در زنبورستان شهرستانهای مشهد و چناران از قطبهای پرورش زنبور در استان خراسان رضوی
 5. بررسی شاخص‌های نسخه‌نویسی از نظر کامل بودن و خوانایی دستخط در نسخ دارویی پزشکان شهر مشهد
 6. اثر اسانس های گیاهی مختلف بر رشد،حرکت و قطر هاله بازدارنده
 7. اثر جزء دارویی گلیسیریزین برروی فاکتور التهابی HMGB1
 8. طرحواره ناسازگاری،تعارضات زناشویی و اظطراب بک در مادران دارای فرزند مبتلا به سندرم داون

 

 

 

 

 1. مقایسه ی روش های AHP (تحلیل سلسله مراتبی) و AHP فازی در رتبه بندی عوامل موثر بر خرابی راه ها
 2. تاثیر نفیس یا ارزان قیمت بودن بسته بندی کیک صبحانه بر تصمیم گیری هزار خریدار فروشگاه های زنجیره ای کوروش در مشهد
 3. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکست نام های تجاری(صنایع غذایی مشهد)