مقیاس های اندازه گیری داده ها
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

 

image
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

از کدام روش چرخش عامل ها استفاده کنیم: متعامد یا متمایل بهتر است پاسخ این پرسش که ” برای چرخش … (بقیه در ادامه مطلب)

آزمون هاسمر-لمشو
تاریخ : 2016/03/07 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0
image
تاریخ : 2016/03/01 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

انتخاب تعداد عامل ها در تحلیل عاملی ۱- معیار پیشین یا فرضی ۲- معیار واریانس تبیین شده متغیرها توسط عامل … (بقیه در ادامه مطلب)