image
تاریخ : 2015/10/18 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

پایایی ابزار اندازه گیری پایایی ( Reliability ) یک ابزار معطوف به دقت ابزار در سنجش متغیرهاست. هرچقدر یک ابزار … (بقیه در ادامه مطلب)