مقیاس های اندازه گیری داده ها
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

 

image
تاریخ : 2016/03/13 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

از کدام روش چرخش عامل ها استفاده کنیم: متعامد یا متمایل بهتر است پاسخ این پرسش که ” برای چرخش … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/02/24 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

  .احتمال رد کردن فرض صفر وقتی این فرض غلط است را توان آزمون ی نامیم که با حرف ∏  … (بقیه در ادامه مطلب)

image
تاریخ : 2016/02/24 نویسنده : h.gh دیدگاه : 0

یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره می باشد.این روش یک تئوری ریاضی است که به طور سیستماتیک با … (بقیه در ادامه مطلب)